Deadline Informatieplicht Energiebesparing 1 juli 2019

Rate this post

Bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas verbruiken moeten via het eLoket van het RVO melden welke energiebesparende maatregelen zijn genomen. Het alleen doorvoeren van maatregelen is helaas niet voldoende, het moet ook officieel gerapporteerd worden bij de overheid. Voor het melden van uw maatregelen heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig.

Het eHerkenningsmiddel kunt u aanvragen bij één van de zes erkende eHerkenning leveranciers. Hier zitten kosten aan verbonden en het kan enkele werkdagen duren voordat het uitgeleverd wordt. Alle aanbieders kunnen eHerkenning niveau 1 volledig online uitleveren. Zorg ervoor dat u ruim voor de deadline uw eHerkenningsmiddel aanvraagt.

Bezoek de volgende website om uw maatregelen te rapporteren: https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing

Voor wie geldt de Informatieplicht Energiebesparing?

De Informatieplicht Energiebesparing geldt alleen voor bedrijven die voldoen aan de criteria die de overheid heeft gesteld. Met als doel om samen de CO2 uitstoot te verminderen. Op de volgende website van het RVO kunt u nagaan of u als bedrijf voldoet aan de gestelde criteria: http://infographics.rvo.nl/informatieplicht/

Wat gebeurt er als ik niet op tijd mijn informatie doorgeef?

1 juli 2019 is een vaste deadline. U bent in overtreding wanneer u te laat uw gegevens terugkoppelt bij de overheid. Ook wanneer het eHerkenningsmiddel te laat wordt uitgeleverd. Bij overtreding kan de gemeente of de omgevingsdienst op bezoek komen op locatie. Of er boetes uitgedeeld kunnen worden is niet bekend. Wij adviseren u om ruim op tijd uw gegevens aan te leveren.

Plaats een reactie