10 tips die u moet weten voordat u eHerkenning gaat aanvragen

Wij hebben 10 belangrijke punten opgesteld die u moet weten voordat u eHerkenning gaat aanvragen. Wij gaan ervan uit dat u al weet wat eHerkenning is en waarvoor u het nodig heeft. De tips zijn opgesteld, zodat u kosten bespaart, het juiste middel aanvraagt en ervoor zorgt dat uw middel sneller wordt uitgegeven.

Vergelijk de prijzen bij alle aanbieders

eHerkenning wordt geleverd door commerciële partijen, waarbij de prijzen door marktwerking tot stand komen. Er zijn dus regelmatig verschillen in de prijzen, terwijl alle aanbieders hetzelfde middel leveren. Op onze website kunt u eenvoudig eHerkenning vergelijken en de actuele prijzen inzien.

Kies het juiste betrouwbaarheidsniveau

eHerkenning kent verschillende betrouwbaarheidsniveaus, waarbij elk niveau de mate van beveiliging aangeeft. Bepaal van te voren goed welk betrouwbaarheidsniveau u nu nodig heeft, maar ook in de toekomst. Indien u in de toekomst een hoger niveau nodig heeft, om bijvoorbeeld bij het UWV of de Belastingdienst in te loggen, dan is het verstandig om alvast eHerkenning niveau 3 aan te vragen.

Het niveau upgraden zorgt ervoor dat u opnieuw het gehele aanvraagproces moet doorlopen en hier zitten kosten aan verbonden.

Kies de juiste machtigingen

Op ieder niveau worden verschillende machtigingen uitgegeven (diensten waar u kunt inloggen). Indien u er niet voor kiest om alle machtigingen te gebruiken, dan moet u machtigingen specificeren. Houd bij het specificeren van machtigingen rekening met toekomstige dienstverleners waar u mogelijk wil inloggen (en gemachtigd voor moet zijn). Wanneer u deze niet specificeert, kan u hier niet inloggen.

Het toevoegen van extra machtigingen zorgt ervoor dat u opnieuw het gehele aanvraagproces moet doorlopen en hier zitten kosten aan verbonden.

Lever alle gevraagde documenten direct aan

Bij eHerkenning moeten de wettelijk vertegenwoordiger(s) en de eventuele gebruikers geverifieerd worden. Wanneer hiervoor documenten aangeleverd moeten worden dan wordt dit aangegeven tijdens het aanvraagproces. Zorg ervoor dat u alle gevraagde documenten aanlevert. Het is onmogelijk om uw aanvraag te verwerken zonder dat de documenten aangeleverd zijn.

Wanneer geen of onjuiste documenten aangeleverd worden dan wordt uw aanvraag tijdelijk on hold gezet. Dit zorgt ervoor dat het aanvraagproces vele malen langer duurt.

Bepaal zorgvuldig wie er mag handelen namens de organisatie

Bepaal goed wie er mag handelen namens de organisatie en welke rechten deze persoon mag hebben. Onthoud goed dat wanneer een persoon alle rechten heeft, dat hij/zij ook bijvoorbeeld de financiële gegevens bij de Belastingdienst kan inzien. Door een persoon te beperken tot een bepaalt aantal machtigingen voorkomt u dit probleem.

Zorg ervoor dat alle documenten geldig zijn

Het is belangrijk dat de aangeleverde documentatie nog geldig is. De aanbieder geeft in het aanvraagproces aan hoelang de documenten geldig moeten zijn. Vaak geldt dat een legitimatiebewijs nog minimaal 6 maanden geldig moet zijn en een KvK-uittreksel maximaal 14 dagen oud mag zijn.

Wanneer ongeldige documenten aangeleverd worden dan wordt uw aanvraag tijdelijk on hold gezet. Dit zorgt ervoor dat het aanvraagproces vele malen langer duurt.

Controleer uw aanvraag goed

Controleer de aanvraag goed voordat u het opstuurt. Bij foutieve informatie kan de aanvraag afgewezen worden en moet u opnieuw het proces doorlopen. In sommige gevallen kan het zo zijn dat het middel wel uitgegeven wordt, maar dat het bijvoorbeeld een verkeerd telefoonnummer bevat. In dat geval worden er vaak extra kosten gerekend voor het wijzigen van uw middel.

Wanneer uw aanvraag onjuist is dan kan uw aanvraag afgekeurd worden. In andere gevallen kunnen er wijzigingskosten in rekening worden gebracht.

Vraag zelf een KvK uittreksel op

Om de wettelijk vertegenwoordiger(s) te controleren is er een recent KvK-uittreksel noodzakelijk. Bij sommige leveranciers zitten hier kosten aan verbonden. Het is goedkoper wanneer u het uittreksel zelf bij de Kamer van Koophandel opvraagt. Een niet gewaarmerkt uittreksel van € 2,30 is voldoende voor het aanvragen van eHerkenning.

Vraag het middel op tijd aan

Steeds meer dienstverleners stappen over op eHerkenning en de leveranciers hebben het enorm druk. Hierdoor zijn de wachttijden opgelopen tot enkele weken. Wij adviseren iedereen om ruim van te voren eHerkenning aan te vragen en dit zeker niet op het laatste moment te doen.

Wanneer u mogelijk een deadline dreigt te missen dan kan u een spoedprocedure overwegen. Hier zitten extra kosten aan verbonden.

Vraag het middel voor een langere periode aan

Het is een feit dat u de komende jaren eHerkenning nodig heeft om zaken te doen met de overheid. Het is dus niet alleen handig om een middel te hebben dat langer geldig is, maar ook nog eens goedkoper. De meeste eHerkenning leveranciers bieden extra kortingen voor een middel dat langer geldig is.

Daarbij moet u voor een verlenging van een middel opnieuw het aanvraagproces doorlopen en alle documentatie aanleveren. Het is dus niet alleen goedkoper, maar scheelt ook een hoop tijd en stress.

Plaats een reactie