eHerkenning voor UWV werkgeversportaal aanvragen

Vanaf 1 november 2018 is het voor ondernemers mogelijk om in te loggen op het werkgeversportaal van het UWV. Er is gekozen voor een geleidelijke overgang van uw oude inlogmethode naar eHerkenning. Vanaf 1 november 2019 wordt het verplicht om met eHerkenning in te loggen en zal uw oude wachtwoord niet meer werken. eHerkenning is … Lees meer

eHerkenning voor Subsidieregeling praktijkleren

Het is niet meer mogelijk om zonder eHerkenning Subsidieregeling praktijkleren aan te vragen. Zorg ervoor dat u deze subsidie met een jaarlijks terugkerende deadline tijdig aanvraagt. Via eHerkenning Expert kunt u eenvoudig alle eHerkenning aanbieders vergelijken om zo een weloverwogen keuze te maken voor een geschikte aanbieder. De subsidie kan aangevraagd worden voor scholieren en … Lees meer

Vanaf 27 juni alleen nog inloggen met eHerkenning op TenderNed

Het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid, TenderNed, stapt over op inloggen met eHerkenning. Vanaf 27 juni 2015 kunt u op TenderNed alleen nog inloggen via eHerkenning. Zonder eHerkenning heeft u na 27 juni geen toegang meer tot de gegevens van uw onderneming en kunt u dus ook niet deelnemen aan digitale aanbestedingen via … Lees meer

Gemeente Rotterdam eHerkenning meerkostensubsidie

Gemeente Rotterdam ondersteunt het aangepast sporten door een meerkostensubsidie aan te bieden. Vaak maken verenigingen die sport bieden voor mensen met een beperking, meer kosten dan andere verenigingen. Extra kosten worden gegenereerd door extra reiskosten, begeleidingskosten, accommodatiekosten en kosten voor aangepaste sportmaterialen. Deadline 1 augustus 2015 U heeft uiterlijk tot 1 augustus de mogelijkheid om … Lees meer

AMICE webportaal 17 juni volledig over op eHerkenning

Het is na 17 juni 2015 niet meer mogelijk om met uw certificaat in te loggen op het AMICE webportaal. Dit geldt ook voor melders. Inloggen kan mid-juni alleen nog met een eHerkenningsmiddel. Eerste keer inloggen bij AMICE AMICE kan niet automatisch uw gegevens koppelen met de gegevens die het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen van u … Lees meer

eHerkenning voor Gecombineerde opgave

Vanaf 1 januari 2015 zijn agrarische ondernemers verplicht om de Gecombineerde opgave in te dienen met een eHerkenningsmiddel. De opgave dient ieder jaar ingevuld te worden, de exacte datum wordt jaarlijks door het RVO gecommuniceerd. Met de Gecombineerde opgave geeft u ieder jaar de volgende gegevens van uw bedrijf door: De landbouwtelling (ook als u … Lees meer